.


  [Nhật ký] Kiến trúc máy tính

  Share
  avatar
  [T]rung
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 69
  Ranh tiếng : 2
  Join date : 30/10/2010
  Age : 26
  Đến từ : Haiphong, Vietnam

  TOPIC [Nhật ký] Kiến trúc máy tính

  Bài gửi by [T]rung on 28/10/2011, 13:56


  a) Chuyển đổi số hệ 10 sang hệ 2:
  b) Chuyển đổi số hệ 2 sang hệ 10:
  c) Chuyển đổi số hệ 10 sang hệ 16:
  d) Chuyển đổi số hệ 10 sang hệ x (x<20):
  e) Chuyển đổi số hệ 10 sang hệ 2 theo chuẩn IEEE754:
  CODE:a)+c)+d)
  Code:
  //10to2---(1)---(32767)
  //10to3---(1)---(19682)
  //10to4---(1)---(16383)
  //10to5---(1)---(15624)
  //10to6---(1)---(7775)
  //10to7---(1)---(16806)
  //10to8---(1)---(32767)
  //10to9---(1)---(6560)
  //10to10---(1)---(9999)
  //10to11---(1)---(14640)
  //10to12---(1)---(20735)
  //10to13---(1)---(28560)
  //10to14---(1)---(2743)
  //10to15---(1)---(3374)
  //10to16---(1)---(4095)
  //10to17---(1)---(4912)
  //10to18---(1)---(5831)
  //10to19---(1)---(6858)
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <math.h>
  int ex(int n)
  {
      if (n<10) return n+48;
      else return n+55;
  }
  void solve(int n,int m)
  {
      int i=0;
      char s[(int)(log(n)/log(m))+1];
      do
      {
        s[i++]=ex(n%m);
        n=n/m;
      }
      while (n!=0);
      for (int j=i-1;j>=0;j--) printf("%c",s[j]);
  }
  int main()
  {
      int n=???;
      int m=???;
      printf("%d sang he %d la:\n",n,m);
      solve(n,m);
      getch();
      return 0;
  }
  CODE:b)
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <math.h>
  int main()
  {
      char *s="111111111111111";
      int kq=0,len=strlen(s),i;
      for (i=0;i<len;i++)
      if (s[i]=='1') kq+=pow(2,len-i-1);
      printf("%d",kq);
      getch();
      return 0;
  }
  CODE:e)
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  char *chto2(unsigned char ch)
  {
      int temp=(int)ch;
      char a[8];
      int i=0;
      for (i=0;i<8;i++) a[i]='0';
      i=7;
      do
      {
          a[i]=temp%2+48;
          temp/=2;
          i--;
      }
      while (temp!=0);
      return a;
  }
  int main()
  {
      float f=-2048.123456789;
      char *pByte=(char *)&f;
      int i,j;
      for (i=3;i>=0;i--)
      {
          unsigned char k=pByte[i];
          for (j=0;j<8;j++) printf("%c",chto2(k)[j]);
          printf(" ");
      }
      getch();
      return 0;
  }

   Hôm nay: 11/12/2018, 16:07