.


  Code Vuaphapthuat

  Share
  avatar
  digitalwave
  Members
  Members

  Tổng số bài gửi : 3
  Ranh tiếng : 2
  Join date : 11/11/2010

  TOPIC Code Vuaphapthuat

  Bài gửi by digitalwave on 13/11/2010, 17:34

  Các mỏ nguyên liệu

  [@N|674|Kim Loại Hiếm - Cổ Đạo]
  [@N|117|Kim Loại Hiếm - Chỉ Phong Cốc]
  [@N|9|Kim Loại Hiếm - Kỳ Thạch Địa]
  [@N|188|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]
  [@N|189|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]
  [@N|675|Kim Loại Hiếm - Băng Tuyết Nguyên]

  [@N|681|Pha Lê - Cổ Đạo]
  [@N|116|Pha Lê - Phục Ma Cốc]
  [@N|187|Pha Lê - Lê Dương Nam]
  [@N|680|Pha Lê - Vân Lộc Sơn]

  [@N|8|Gấm Vóc - Quận Cổ Đạo]
  [@N|671|Gấm Vóc - Ngọc Phong Lâm]
  [@N|673|Gấm Vóc - Vân Lộc Sơn]

  [@N|679|Da Thú - Ngọc Phong Lâm]
  [@N|678|Da Thú - Băng Tuyết Nguyên]
  [@N|10|Da Thú - Tuyết Lâm]

  [@N|676|Gỗ Tốt - Ngọc Phong Lâm]
  [@N|677|Gỗ Tốt - Vân Lộc Sơn]
  [@N|115|Gỗ Tốt - Linh lan]

  [@N|580|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|581|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|11|Lông Dã Thú - Anh Vũ Cảnh]

  [@N|589|Kim Loại - Kỵ Bình Nguyên]
  [@N|576|Kim Loại - Lê Dương Bắc]
  [@N|582|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|583|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|579|Kim loại - Thiên Lục Châu]

  [@N|591|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
  [@N|590|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
  [@N|578|Khoáng Ngọc - Thiên Lục Châu]

  [@N|585|Gỗ - Lê Dương Đảo]
  [@N|586|Gỗ - Lê Dương Đảo]
  [@N|587|Gỗ - Quang Bình Nguyên]

  [@N|584|Vải - Lê Dương Đảo]
  [@N|588|Vải - Quang Bình Nguyên]
  [@N|493|Vải - Thiên Lục Châu]


  Code Boss

  [@N|706|Thất Sắc Kê - Vân Đài]
  [@N|707|Thỏ Điên Răng Vổ - Đông Xuất Vân]
  [@N|708|Sơn Quái Bất Tử - Thiên Tĩnh Địa]
  [@N|709|Ma Vương Bát Giác - Lê Dương Bắc]
  [@N|710|Cẩu Đầu Quân Sư - Thiên Lục Châu]
  [@N|713|Tuyết Hùng Tàn Bạo - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|711|Ốc Giáo Quan - Lê Dương Đảo]
  [@N|712|Cổ Thụ Lão Yêu - Quang Bình Nguyên]
  [@N|714|Lang Chiến Thần - Kỵ Bình Nguyên]
  [@N|716|Miêu Vương- Anh Vũ Cảnh]
  [@N|719|Hấp Huyết Yêu Hoa - Anh Vũ Cảnh]
  [@N|715|Nộ Chi Hùng - Trầm Thụy Lâm]
  [@N|717|Huyết Hồng Cô Lâu - Trầm Thụy Lâm]
  [@N|718|Dạ Xoa Vương - Tháp Khắc Nguyên]
  [@N|822|Bọt Thủy Tinh - Lê Dương Thôn]
  [@N|823|Cướp Khát Máu - Hư Không Mạc]
  [@N|824|Hải Tinh Phệ Hồn - Lê Dương Nam]
  [@N|827|Cuồng Bạo Thần Tử - Băng Tuyết Nguyên]
  [@N|826|Cự Nhân Ma - Ngọc Phong Lâm]
  [@N|825|Ác Ma Thượng Cổ - Cổ Đạo]
  [@N|828|Ác Hổ Ma Giới - Vân Lộc Sơn]
  [@N|96|Thiên Diện Ma Vương - Kỳ Thạch Địa]
  [@N|829|Băng Cung Chiến Thần - Tuyết Lâm]

  [@N|182|Chiến Thần - Cổ Đạo]
  [@N|183|Ma Thần - Băng Tuyết Nguyên]
  [@N|185|Tử Thần - Phục Ma Cốc]
  [@N|170|Ma Phủ - Chỉ Phong Cốc]
  [@N|169|Bách Thảo Tinh - Linh Lan]
  [@N|171|Ma Chiến - Phục Ma Cốc]
  [@N|184|Tà Thần - Tuyết Lâm]
  [@N|918|Quỷ Vương - Hồ Chi Địa]

  [@N|111|Phản Quân Đại Tướng - Thiên lục châu]
  [@N|110|Phản Quân Đại Tướng - Lê dương đảo]
  [@N|112|Phản Quân Đại Tướng - Anh Vũ Cảnh]

  [@N|830|Ẩn Phong Long-Thiên Tĩnh Địa]
  [@N|844|Ẩn Phong Long-Anh Vũ Cảnh]
  [@N|837|Ẩn Phong Long-Lê Dương Đảo]
  [@N|838|Hám địa long - Lạp Tuyết Địa]
  [@N|845|Hám Địa Long - Thiên Lục Châu]
  [@N|831|Hám Địa Long - Trầm Thụy Lâm]
  [@N|832|Ðinh Thủy Long - Thiên Lục Châu]
  [@N|846|Ðinh Thủy Long - Lê Dương Đảo]
  [@N|839|Ðinh Thủy Long - Trầm Thụy Lâm]
  [@N|840|Tinh Hỏa Long-Lê Dương Đảo]
  [@N|847|Tinh Hỏa Long-Thiên Tĩnh Địa]
  [@N|833|Tinh Hỏa Long- Anh Vũ Cảnh]
  [@N|848|Quang Dực Long - Thiên Lục Châu]
  [@N|834|Quang Dực Long - Lạp Tuyết Đia]
  [@N|841|Quang Dực Long - Trầm Thuỵ Lâm]
  [@N|849|Ám Dạ Long - Thiên Lục Châu]
  [@N|835|Ám Dạ Long - Thiên Tĩnh Địa]
  [@N|842|Ám Dạ Long - Anh Vũ Cảnh]
  [@N|836|Thánh Long -Thiên Lục Châu]
  [@N|850|Thánh Long - Lê Dương Đảo]
  [@N|843|Thánh Long - Trầm Thụy Lâm]


  Code hoa quả

  [@N|17|Nấm Lùn - Đông Xuất Vân]
  [@N|18|Nấm Lùn - Đông Xuất Vân]
  [@N|19|Nấm Lùn - Đông Xuất Vân]

  [@N|20|Nấm Lùn - Lê Dương Bắc]
  [@N|25|Nấm Lùn - Lê Dương Bắc]

  [@N|21|Nấm Lùn - Lê Dương Đảo]
  [@N|22|Nấm Lùn - Lê Dương Đảo]
  [@N|23|Nấm Lùn - Lê Dương Đảo]
  [@N|24|Nấm Lùn - Lê Dương Đảo]

  [@N|27|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Bắc]
  [@N|28|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Bắc]
  [@N|29|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Bắc]

  [@N|31|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Đảo]
  [@N|32|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Đảo]
  [@N|33|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Đảo]
  [@N|34|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Đảo]
  [@N|35|Hoa Quả Tinh - Lê Dương Đảo]

  [@N|39|Đạo Tặc - Đông Xuất Vân]
  [@N|38|Đạo Tặc - Lê Dương Bắc]
  [@N|36|Đạo Tặc - Lê Dương Đảo]


  Code MAP

  [@MA|1|Xuất Vân Thôn]
  [@MA|2|Đông Xuất Vân]
  [@MA|3|Vân Đài]
  [@MA|4|Thiện Tĩnh Địa]
  [@MA|5|Lê Dương Thôn]
  [@MA|6|Lê Dương Nam]
  [@MA|7|Quận Cổ Đạo]
  [@MA|8|Tháp Khắc Nguyên]
  [@MA|9|Đông Huyền Thành]
  [@MA|10|Tinh Linh Thành]
  [@MA|32|Thiên Khung Tộc]
  [@MA|25|Lưu Hỏa Tộc]
  [@MA|11|Linh Vũ Tộc]
  [@MA|12|Bàn Địa Tộc]
  [@MA|39|Huyền Lâm Tộc]
  [@MA|13|Liêu Vân Tộc]
  [@MA|14|Hư Không Mạc]
  [@MA|15|Lê Dương Bắc]
  [@MA|16|Ngọc Phong Lâm]
  [@MA|17|Lê Dương đảo]
  [@MA|18|Kỳ Thạch Địa]
  [@MA|19|Linh Lan]
  [@MA|21|Chỉ Phong Cốc]
  [@MA|22|Tuyết Lâm]
  [@MA|23|Phục Ma Cốc]
  [@MA|24|Hộ Chi Địa]
  [@MA|26|Quang Bình Nguyên]
  [@MA|27|Trần Thụy Lâm]
  [@MA|28|Vân Lộc Sơn]
  [@MA|29|Mê Quang Tự]
  [@MA|31|Tiên Lạp Thành]
  [@MA|33|Lạp Tuyết Địa]
  [@MA|34|Anh Vũ Cảnh]
  [@MA|35|Băng Tuyết nguyên]
  [@MA|38|Bàng Bối Thành]
  [@MA|40|Thiên Lục Châu]
  [@MA|41|Kỵ Bình Nguyên]
  [@MA|42|Cổ Đạo]


  Code đoạt bảo

  [@L_N|172|Kho 1]
  [@L_N|173|Kho 2]
  [@L_N|174|Kho 3]

   Hôm nay: 11/12/2018, 16:17