.


  24 câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Share
  avatar
  [T]rung
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 69
  Ranh tiếng : 2
  Join date : 30/10/2010
  Age : 26
  Đến từ : Haiphong, Vietnam

  TOPIC 24 câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài gửi by [T]rung on 25/12/2010, 15:25

  Vấn đề 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
  1. Trình bày khái quát sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học?
  2. Chứng minh chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật?
  3. Tại sao nói: "Không thể đồng nhất vật chất với một hay một số dạng biểu hiện cụ thể của vật chất"?
  4. Nêu ảnh hưởng của định nghĩa về "vật chất" do V.I.Lênin đưa ra tới sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học?
  5. Quan điểm siêu hình về hình thức tồn tại của vật chất là gì?
  6. Có bao nhiêu phương thức và hình thức tồn tại của vật chất theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
  7. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức?
  8. Ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm theo chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức?
  Vấn đề 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  1. Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật?
  2. Xuất phát từ các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, hãy đưa ra ý nghĩa phương pháp luận tương ứng?
  3. Có mấy cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật? Nêu khái niệm?
  4. Trình bày ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù Khả năng - hiện thực trong phép biện chứng duy vật?
  5. Trình bày quy luật về khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật thông qua những lần phủ định biện chứng?
  6. Trình bày vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
  7. Trình bày vai trò của chân lý đối với thực tiễn?
  Vấn đề 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
  1. Sản xuất vật chất là gì? Nêu vai trò?
  2. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là gì?
  3. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?
  4. Phân tích vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng?
  5. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
  6. Khái quát tính độc lập tương đối của ý thức xã hội?
  7. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội?
  8. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp?
  9. Bản chất của con người là gì?
  Link download:
  Code:
  http://www.mediafire.com/?rnkcxs62qx4we8m
  http://www.mediafire.com/?70dd743u673bdk0

   Hôm nay: 19/1/2019, 13:42